Kontingent

Senior
Kontingent pr. sæson kr. 700,-  (dagskontingent kr. 50,-)
Ungdom (u. 25 år)
Kontingent pr. sæson kr. 200,-  (dagskontingent kr. 50,-)
Sæson
Sæsonen løber fra 1. august til 31. juli.
Nøgle
Hvis nøgle til klubbens lokale ønskes betales depositum kr. 50,-
Dette gælder kun for spillere o. 18 år.
Nøglen giver adgang til træning i klubben døgnet rundt året rundt.
Udstyr
Klubben råder over tre full match kegleborde med varme (turneringsborde) samt både tre elektroniske og tre manuelle scoretavler. Der er mulighed for at spille keglebillard, skomager og pool. Desuden råder klubben over et pænt antal køer. Alt udstyr kan benyttes gratis af medlemmerne.
Kontingent betaling
Kontingentet indbetales ved sæsonstart på klubbens konto i
Rønde Sparekasse. Kontonummer:  9354 0000455966.
Angiv venligst navn og medlemsnummer ved indbetalingen.
Rabat på kontingent
Skaf et nyt medlem til Klubben og få afslag i dit eget kontingent i efterfølgende sæson. Det kræves at det nye medlem betaler fuldt kontingent i den sæson medlemskabet tegnes. Der gives kr. 100,- i afslag for hvert nyt senior medlem og kr. 50,- for hvert nyt ungdomsmedlem der skaffes. Alle nye medlemmer skal indberettes til formanden.