Billard Etikette

  • Før en kamp er det kutyme at give modstanderen hånden og ønske god kamp.
  • Beundring for et smukt udført stød kan tilkendegives uden ord ved at knipse med fingrene.
  • Når et stød er afsluttet, uden at der blev opnået point, sætter man sig straks på sin stol og bordet overlades til modstanderen.
  • Kridtning af køen foretages altid kun når man har tur ved bordet, og således ikke når modstanderen har tur.
  • For at undgå at snavse bord og tøj lægges kridtet aldrig på kanten af billardbordet med kridtsiden nedad. Efter endt tur medtager man sit kridt til siddepladsen.
  • Hvis man under et parti ønsker pause, f.eks. pga. toiletbesøg, skal dette ske når man selv har tur.
  • Det kan forekomme, at man under udførelsen af et bestemt stød føler sig generet af en lampe. Dommeren kan anmodes om at flytte lampen. Her bør modspilleren hjælpe hvis det ønskes.
  • For at undgå tab af koncentration, er det ikke tilladt at samtale med omkringstående så længe det er modstanderens tur.
  • Hvis man som den første har opnået et partis distance, returnerer man til sin stol, og venter således med at skrue sin kø fra hinanden til modstanderen har afsluttet sit efterstød.
  • Efter endt kamp gives der hånd, og der lykønskes og takkes for kampen.