Ordensregler – EIF Billard

 • Klubben er en nøgleklub. Det betyder at alle medlemmer har ansvaret for at ordensreglerne følges.
 • Billard er en gentleman sport og man følger derfor etiketten for billard.
 • Alle medlemmer har ansvaret for at holde lokalet rent. Husk derfor at tørre fodtøjet godt af. Om vinteren kan der med fordel medtages skiftesko. Brug kun nødudgangen når det ikke er muligt at komme ind i billardlokalet via Hal 2. Brug ikke samme mundstykke til gulv og borde. Klubben råder nu over både spand og gulv svaber. Se i skabene.
 • Under turneringskampe skal adgang til og fra billardlokalet begrænses til et minimum og ske så stille som muligt, og kun når spillerne ikke er i færd med at udføre et stød.
 • Man kan som medlem medtage gæster til spil i billardlokalet. Gæsten skal tegne et dagsmedlemsskab, som koster kr. 50,- Man indkræver pengene og giver Formand eller Kasserer besked. Hvis gæsten ønsker fuldt medlemsskab, modregnes de kr. 50,- Der kan ikke modregnes mere end 3 dagsmedlemskaber pr. sæson. Medbringes gæster har man ansvaret for at de sættes ind i klubbens ordensregler.
 • Den spiller, som sidst forlader billardlokalet, har ansvaret for, at begge døre er låst samt at lys og kaffemaskine er slukket.
 • Det medlem, som fjerner beskyttelsesdugen fra billardbordet, har ansvaret for at bordet bliver støvsuget inden spil kan påbegyndes.
 • For at optimere billardklædernes holdbarhed, har alle ansvar for at vejledningen fra materialeudvalget følges. (se opslag i klubben)
 • Efter endt spil har det medlem, som støder sidst, ansvaret for at der ryddes op ved billardbordet. Det vil sige at kegler og baller lægges i bordets skuffe, og beskyttelsesdugen lægges på bordet samt maskiner og køer sættes på plads i stativet.
 • Man skal selv vaske op hvis man har brugt kaffekrus. Kaffemaskinen skal gøres ren/tømmes efter brug. Engangsservice, flasker og anden emballage medtages når man forlader lokalet.
 • Rygning foregår udendørs. Det opsatte askebæger benyttes til skodder. Når der ryges skal yderdøren/nødudgangen holdes lukket.
 • Bilkørsel på EBICs gangstier, ud over varekørsel, må ikke forekomme, og således kan der ikke parkeres ved klublokalets yderdør/nødudgang.
Generalforsamlingen 22. juni 2020