Spilleregler – Pool

 

8-ball

Oplægning og break
I eight-ball anvendes egen stødbal samt alle 15 nummerballer (eller et sæt baller med 7 gule og 7 røde baller samt 1 sort otter-bal). Ballerne lægges op med otteren i midten. I de to hjørner skal der være henholdsvis en stribet(halv) bal og en ensfarvet(hel) bal, desuden må en hel side af trekanten ikke bestå af baller fra samme baIgruppe. Kravet til et korrekt break er enten 4 nummerballer i bande eller en nummerbal i hul. Mislykkes dette for spilleren eller laver han en anden fejl, har modstanderen tre alternativer. Han kan godtage oplægget, selv breake påny eller også lade modstanderne foretage et nyt break. Hvis stødballen enten går i hul eller ud over bordet i breaket, kan modstanderen vælge nyt break eller placere stødballen i udlægsområdet og støde til en bal udenfor udlægsområdet.

Valg af balgruppe
Efter et korrekt udført break er bordet åbent. Når bordet er åbent er det tilladt at ramme en hel bal for at sænke en halv bal eller omvendt. Hvis man rammer otteren først, er det ikke en fejl, men bordet er stadig åbent og man mister sin tur. Valg af balgruppe bliver først afgjort når en spiller har annonceret og sænket en bal på et lovligt stød efter breaket.

Pointgivning
Baller skal ikke stødes i hul i nummerorden, men man skal melde (annoncere) hvilken bal der stødes i hvilket hul.Som navnet antyder, går eight-ball ud på at støde otteren i hul. Men inden en spiller gør det, må man have stødt alle ballerne i sin egen balgruppe i hul. Den ensfarvede balgruppe # 1-7 (gule baller) og den stribede balgruppe # 9-15 (røde baller). Baller skal ikke stødes i hul i nummerorden, men man skal melde (annoncere) hvilken bal der stødes i hvilket hul.

Fejl og lægsforbedringer
Fejlskudte nummerballer forbliver altid i hul. Hvis en af modstanderens baller går i hul. ved et ellers korrekt stød på egen balgruppe regnes dette ikke for en fejl og ballen forbliver i hul. Falder en af ens egne baller i et ikke op meldt hul, forbliver ballen i hul. Ved alle fejl er der bal i hånd over hele bordet.

Tabt spil
Det er tabt spil, hvis man laver en af de afgørende følgende fejl:
Laver fejl samtidig med at han sænker 8’eren (undtagen i breaket).
S
ænker 8’eren i samme stød som den sidste bal i sin gruppe.
Støder 8’eren ud over bordet.
Sænker 8’eren i forkert hul.
Sænker 8’eren for tidligt.

NB!
Ved spil på 8’eren er der ikke tabt spil, hvis man ikke rammer den eller hvis stødballen falder i hul uden 8’erne falder i hul.

 

9-Ball

Spillets formål
9-ball spilles med 9 nummerballer nummereret fra 1 til 9, samt 1 stødbal. Ved hvert stød skal stødballen ramme den bal på bordet, der har det laveste nummer først. Hvis en bal kommer i hul, har spilleren fortsat tur. Den som får bal nr. 9 i hul har vundet, dette kan ske allerede i breaket. ballerne skal ikke annonceres som i 8-ball.

Oplægning og break
Ballerne oplægges i diamantform med 1 ‘eren på toppunktet og 9’eren i midten. Spilleren som breaker skal træffe bal nr. 1, hvorefter mindst 4 baller kommer i bande eller en bal i hul. Er en af disse betingelser ikke opfyldt er der fejl og stødballen må lægges over hele bordet. Hvis der er fejl i breaket og 9’eren falder i hul skal den placeres på toppunktet.

Push-out
Spilleren som støder umiddelbart efter et break må melde push-out. I push-out må spilleren støde stødballen, hvor hen han ønsker. Nu kan modstanderen acceptere ballerne som de ligger eller give stødet tilbage til den spiller der udførte push-outen. Hvis spilleren ikke melder push-out inden stødet, anses stødet for et normalt forsøg.

Fejl
Hvis det ikke lykkes at ramme den laveste nummerbal som den første og derefter få en bal i banden (eller i hul), er der fejl. Ved fejl forbliver fejlskudte baller i hul og modstanderen har stødballen i hånden over hele bordet. Er der fejl og 9’eren lægges i hul, er det ikke tabt spil, og 9’eren lægges op på toppunktet.

3 fejl i rækkefølge
Begår en spiller fejl i 3 på hinanden følgende stød, taber han sættet.

 

14-1

Spillets formål
I straight pool skal spilleren melde hvilken bal der skal sænkes i hvilket hul. Spilleren får 1 point for hver korrekt sænket bal og fortsætter sin tur indtil han ikke sænker en bal korrekt eller laver en fejl. Spilleren kan sænke de første 14 baller, men før den sidste nummerbal sænkes, lægges de øvrige 14 baller op i trekanten, med undtagelse af topballen. Spilleren har herefter mulighed for at sænke den sidste bal samtidig med, at han forsøger at sprede de oplagte baller, for på den måde at fortsætte spillet.

Oplægning og break
Der bruges et sæt baller nummeret fra nr. 1 til nr. 15 samt en stødbal. Ballerne lægges vilkårligt op i en trekant med den øverste bal på toppunktet. Ved breaket skal enten en meldt bal i hul eller 2 objektballer samt stødballen i bande. Lykkes det ikke får spilleren 2 minuspoints, og modspiIIeren kan enten acceptere ballernes placering eller bede spilleren der breakede, om at foretage et nyt break.

Fejl
Er der fejl idømmes spilleren 1 minuspoint og mister sin tur, stødballen bliver liggende. Kommer stødballen i hul eller hopper den ud over bordet får modstanderen bal i hånd. Ved bal i hånd skal stødballen placeres i udlægsfeltet og der skal stødes til en bal udenfor udlægsfeltet. Er der ingen objektballer udenfor udlægsfeltet, lægges ballen der ligger nærmest udlægslinien op på toppunktet. Baller der kommer i hul ved en fejl skal lægges tilbage på bordet. Når en bal skal genoplægges placeres den på toppunktet hvis der ikke er plads her, lægges ballen så tæt på toppunktet som muligt på en lige linie fra toppunktet ned mod kortbanden, langs baIoplægningslinien.

NB!  Ved fejl på møntbord genoplægges fejlskudte baller ikke og modspilleren får to stød.

Safe
I visse situationer, hvis der f.eks ikke findes nogle klare baller at spille på, er det tilladt at lave en »safe«. I en safe skal der bande efter balkontakt eller en bal i hul. Når man spiller en safe slutter ens tur, også selvom der kommer en bal i hul. Kommer en bal i hul under en safe, genoplægges den.

15 minuspoints
Laver en spiller fejl i 3 indgange i træk uden at have haft et lovligt stød imellem, idømmes han 15 minuspoints i straf og ballerne samles til et break, som han selv skal breake.

Genoplægning af baller
Når den 14. bal er sænket, stopper spillet et kort øjeblik, med den 15. bal i den position hvor den kommer til ro, og de resterende 14 baller lægges op i trekanten, med topballens område tomt. Spilleren fortsætter herefter sin indgang, enten ved at støde den 15. bal i hul og sprede de oplagte baller, for at fortsætte sin scoring eller ved at spille på en af de andre nummerballer. Såfremt den 15. bal eller stødballen er i vejen for trekanten, når ballerne skal lægges op, benyttes nedenstående diagram til placering af ballerne.

Klik på skema for at forstørre.    Klik pil tilbage/back for at formindske skema igen.

Poolskema-page-0 (1)

Distancen
I turneringskampe spilles der til 75 eller 125 points.

Generelle fejl i pool
Der er bal i hånd efter følgende fejl:

Stødbal i hul
Stødbal ud over bordet
Touche – dvs. at andet end duppen berører stødballen
Dobbeltstød – så køspidsen rammer stødballen flere gange
Man rammer ikke en lovlig objektbal som den første
Man rammer ingen baller
Man støder inden alle baller ligger stille
At støde uden at mindst en fod har kontakt med gulvet
Ingen bande efter balkontakt – efter stødbal og objektbal har været i kontakt skal der en bal i bande eller hul.

Bemærk: alle fejl skal dømmes før nyt stød udføres. Ellers kan fejlen ikke straffes.