Spilleregler – Skomager

Nedenstående regler er lokale regler gældende for Ebeltoft Billard Klub.

IDE:
Det gælder om at score så mange points som muligt i eet stød, og/eller samtidig forhindre modstanderen i at score. Spillerne støder eet stød ad gangen efter tur, indtil distancen er opnået.
En bal skal i bande hver gang der stødes, uanset om der spilles rødt eller blegt.
Rød/hvid bal uden for spillefladen betragtes som bal i hul.

DISTANCE:
Der spilles til 60 points.

UDLÆG:
Spillerne afgør hvem der skal begynde ved at støde mod den øverste bande. Spilleren, hvis bal ligger nærmest den nederste bande, lægger ud.

POINTS:
Væltet kegle………………………………………………….     2 points
Konge væltet alene (ved fuldt keglefelt) ………….     6 points
Rødt eller blegt……………………………………………..     4 points
Hvid bal i hul………………………………………………..     2 points
En hvid bal vælter alle kegler i eet gennemløb..    16 points

FEJLSTØD (”SKÆVE”):
Ved fejlstød tilskrives alle points til modstanderen.

  • Kegle væltet af rød bal, som har været i bande, eller ”nakket” ind =  Antal scorede points.
  • Rød bal i hul = 2 skæve + antal scorede points.
  • Væltet kegle med kø, maskine eller hånd efter ramt stødbal = 6 skæve + antal scorede points.
  • Direkte stød i kegler (”direktør”) = 6 skæve + antal scorede points.
  • Ingen bal rammer banden = 6 skæve + antal scorede points.
  • Stødbal rammer ikke en hvid bal = 6 skæve + antal scorede points.
  • Røres hvid bal med køen(touché) = 6 skæve + antal scorede points.
  • Bal som vælter kegle kommer ikke fra bande eller er ikke ramt/klappet af en anden bal som kommer fra bande = 6 skæve + antal scorede points.

AFSLUTNING:
Et spil kan kun afsluttes ved, at spilleren laver points, eller hvis modspilleren laver det fornødne antal ”skæve”. Kun for den første spiller som når distancen, behøver pointene ikke at være væltet kegle. Et spil kan også afsluttes med 3 kugler i hul på samme stød.
Der er ikke efterstød.